VEK Logo

Volle Evangelie Kerk Bronkhorstspruit

(013) 932-0810

Wie is die Volle Evangelie Kerk?

Die Volle Evangelie Kerk van God, in Engels, "The Full Gospel Church of God", het 'n lang en kleurvolle geskiedenis.

Die kerk is 'n vertakking van die Pinkster opwekking wat sedert 1904 in Suid Afrika ervaar word. Hierdie Pinkster ervaring duur nog steeds voort en dit moet gesien word as die voortsetting van kerkhervorming. Hierdie hervorming is daarop gerig om die kerk terug te bring na die Nuwe Testamentiese leer en lewe.

Die Volle Evangelie Kerk word verteenwoordig in 168 lande en is die grootste Pinkster Genootskap in die wêreld.

As volwaardige kerk, met Jesus Christus as Hoof, verkondig ons relevante en Woordgefundeerde boodskappe van saligheid, genesing, verlossing en die ewige Koning wat weer sal kom.

Die kerk het ten doel dat daar vrug op die verkondiging van die Woord sal volg en dat daar 'n merkbare, daadwerklike verandering sal plaasvind in die lewe van elke hoorder, aangesien niemand dieselfde kan wees na 'n ontmoeting met die Here nie.

Dogma van die kerk

In die leerstelling van die kerk, word dit duidelik verklaar dat die Bybel die Goddelik geinspireerde Woord van God is, 'n algenoegsame voorskrif vir die geloof en Christelike wandel.

Van die Dogma sluit in:

 • Ons onderskryf die leerstelling van die Drie-Enige God nl,: God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.
 • Die val van die mens in sonde.
 • Bekering tot God.
 • Regverdigmaking deur geloof.
 • Restitusie na die wedergeboorte.
 • Waterdoop van gelowiges deur onderdompeling.
 • Die Nagmaal as sakrament.
 • Die bring van tiendes en offergawes na die skatkis.
 • Doping met die Heilige Gees deur spreek in tale.
 • Heiligmaking.
 • Goddelike genesing.
 • Die wegraping van die gelowiges, groot verdrukking en 1000 jaar vrederyk.
 • Die hel as 'n werklikheid vir sondaars en die duiwel.
 • Ewige lewe in heerlikheid vir die wedergebore kind van God.